جزئیات پرونده آرش صادقی و نرگس محمدی از زبان دادستان تهران

میزان آنلاین جزئیات پرونده آرش صادقی و نرگس محمدی از زبان دادستان تهران جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۴

آرش صادقی ۹ دی دست از اعتصاب برداشت/ روشنگری در رابطه با پرونده نرگس محمدی/ دستگیری ۵ دلال ارزی/ احضار ۶۷ مدیر نجومی بگیر و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری

میزان آنلاین آرش صادقی ۹ دی دست از اعتصاب برداشت/ روشنگری در رابطه با پرونده نرگس محمدی/ دستگیری ۵ دلال ارزی/ احضار ۶۷ مدیر نجومی بگیر و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۴

درخواست مرخصی آرش صادقی اخذ شد/ دستگیری ۵ دلال ارزی/ بازداشت دو بدهکار کلان در حوزه ورزش و واردات کالا/ روشنگری در رابطه با پرونده نرگس محمدی/ احضار ۶۷ مدیر نجومی بگیر و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری

میزان آنلاین درخواست مرخصی آرش صادقی اخذ شد/ دستگیری ۵ دلال ارزی/ بازداشت دو بدهکار کلان در حوزه ورزش و واردات کالا/ روشنگری در رابطه با پرونده نرگس محمدی/ احضار ۶۷ مدیر نجومی بگیر و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۴