ليست دوم ورودى منصوريان لو رفت/استقلالى ها به دنبال آندو

باشگاه خبرنگاران ليست دوم ورودى منصوريان لو رفت/استقلالى ها به دنبال آندو آندرانيك تيموريان از جمله بازيكنانى است كه استقلالى ها به دنبال جذب او هستند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۵