توضیحات وزارت امور خارجه در مورد یک خبر

ایسنا توضیحات وزارت امور خارجه در مورد یک خبر وزارت امور خارجه در مورد خبر اخیر منتشر شده در مورد گفت وگوی تلفنی لاوروف و ظریف تو ضیحاتی ارائه کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰