دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به توسعه مناطق مرزی و محروم دارد

ایرنا دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به توسعه مناطق مرزی و محروم دارد مشهد-ایرنا- فرماندار تایباد گفت:محرومیت زدایی و فراهم شدن بستر شکوفایی در مناطق محروم کشور یکی از مهمترین سیاست های دولت یازدهم است و با گذشت بیش از سه سال از روی کار آمدن این دولت اتفاقات خوبی در... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۶