توزیع گوشت تازه و منجمد در بازار پایتخت/هیچ کمبودی وجود ندارد

ایرنا توزیع گوشت تازه و منجمد در بازار پایتخت/هیچ کمبودی وجود ندارد تهران-ایرنا- مدیرکل اداره پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: برای کاهش قیمت و تنظیم بازار گوشت تازه و منجمد به قیمت دولتی در شهر تهران توزیع می شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۵