زیر پوست تهران، از تور سیاه تا تور خاکستری/ دیدن یا ندیدن، مسأله این است!/ عكس

روز نو زیر پوست تهران، از تور سیاه تا تور خاکستری/ دیدن یا ندیدن، مسأله این است!/ عكس ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۹