مناقشه گازی ایران و ترکمنستان به مذاکرات سیاسی کشید

قدس آنلاین مناقشه گازی ایران و ترکمنستان به مذاکرات سیاسی کشید با وجود قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، ارسال گاز از این کشور به داخل خاک ایران متوقف نیست و طبق قراردادی جداگانه بین دو کشور، ایران بخشی از گاز ترکمنستان را از طریق خاک خود به آذربایجان سوآپ می... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۲