می توانیم هم مدرن باشیم، هم تنها نباشیم؟

برترین ها می توانیم هم مدرن باشیم، هم تنها نباشیم؟ ما در جامعه‌ای درحال زندگی کردن هستیم که آدم‌ها به زندگی انفرادی روی آورده‌اند. این‌که چیزی باعث شده تا زندگی‌ ایرانی‌ها منفرد شود و به آن سمت تمایل دارند، به احتمال دلایل مختلفی دارد که باید سراغ... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۹