احمد نژاد: دشواری‌های تفسیر تنزیلی باعث چشم‌پوشی از آن نشود

فرارو احمد نژاد: دشواری‌های تفسیر تنزیلی باعث چشم‌پوشی از آن نشود احمدنژاد معتقد است که تفسیر تنزیلی در رسیدن به مفاهیم کلی و تربیتی قرآنی اهمیت دارد و نباید دشواری این رویکرد باعث چشم‌پوشی از آن شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۵