آموزش تبدیل فرمت عکس به همراه حذف حاشیه های اضافی

گویا آی تی آموزش تبدیل فرمت عکس به همراه حذف حاشیه های اضافی حتما بسیار برایتان پیش آمده که تصویری با یک فرمت خاص را نیاز دارید. به عنوان مثال در حال پر کردن یک فرم استخدام اینترنتی هستید و نیاز با یک عکس از خودتان با فرمت .JPG دارید در حالی که عکسی که در... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰