فرماندار درمیان: تعریض خیابان شهر های تابعه براساس قانون اجرا شود

ایرنا فرماندار درمیان: تعریض خیابان شهر های تابعه براساس قانون اجرا شود بیرجند - ایرنا - فرماندار درمیان گفت: شهرهای « قهستان، گزیک و طبس مسینا» به دلیل تازه تاسیس بودن معابر روستایی دارند، تعریض خیابان‌ این شهرها براساس قانون اجرا شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۵