تعامل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی صرفنظر از گرایش ها و سلایق باشد

ایرنا تعامل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی صرفنظر از گرایش ها و سلایق باشد قم- ایرنا- استاندار قم گفت: تعامل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی باید صرفنظر از گرایش ها، خواسته ها، سلایق و با استفاده از همه منابع و امکانات باشد و همه مسئولان موظف هستند با آنچه که درقانون گفته... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳