چگونه مغز انسان در فضای شلوغ صدای مورد نظر را تشخیص می‌دهد؟

باشگاه خبرنگاران چگونه مغز انسان در فضای شلوغ صدای مورد نظر را تشخیص می‌دهد؟ مغز انسان می‌تواند صداهای اضافی محیط پیرامون را تشخیص دهد و آنها را به صورت خودکار فیلتر کند. ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸