آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز ۹۵

باشگاه خبرنگاران آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز ۹۵ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتی کشور گفت: فردا پانزدهم دی ماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاييز سال جاری است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۳