سال ۲۰۱۷ سالی مبهم و تردیدآمیز برای جهانیان خواهد بود

خبرگزاری صدا و سیما سال ۲۰۱۷ سالی مبهم و تردیدآمیز برای جهانیان خواهد بود کشورهای اروپایی، نگاه بدبینانه ای به آینده کشورشان دارند و حتی در ارتباط با چشم انداز آینده کل جهان نیز برای سال ۲۰۱۷ نظری منفی دارند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۰