تخریب شبانه چند مغازه بازار تهران/ چاه غیرمجاز فروکش کرد

روز نو تخریب شبانه چند مغازه بازار تهران/ چاه غیرمجاز فروکش کرد ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰