ادعاهای "مقامات افغانستان" از تعمیر خودروهای زرهی طالبان در تاجیکستان بی‌اساس است

میزان آنلاین ادعاهای "مقامات افغانستان" از تعمیر خودروهای زرهی طالبان در تاجیکستان بی‌اساس است در پی ادعاهای مقامات افغان مبنی بر تعمیر خودروهای زرهی طالبان در تاجیکستان، مقامات دوشنبه ضمن بی‌اساس خواندن این اظهارات، از تحقیق در این خصوص خبر دادند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۰