پنج رویداد غیرمنتظره برای اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۶

باشگاه خبرنگاران پنج رویداد غیرمنتظره برای اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۶ یک دنیای به طور فزاینده مرتبط به این معناست که کشورها نسبت به رویدادها در کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار می گیرند. ۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰