آغاز فعالیت آموزشی جامعةالمصطفی در فرانسه

خبرگزاری دانشجو آغاز فعالیت آموزشی جامعةالمصطفی در فرانسه نماینده جامعةالمصطفی در اروپا گفت: این نهاد کار آموزشی را در فرانسه آغاز کرده و کار پژوهشی را هم جامعةالمصطفی در مرکز پاریس خود در دستور کار دارد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۸