توسعه دولت الکترونیک در تحقق و تامین حقوق شهروندی اثرگذار است

ایرنا توسعه دولت الکترونیک در تحقق و تامین حقوق شهروندی اثرگذار است قزوین - ایرنا - استاندار قزوین گفت: توسعه دولت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تسهیل دسترسی و سرعت عمل در کارها به افزایش سطح رضایتمندی و تامین حقوق شهروندی کمک خواهد کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰