سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان کشور یک کلاف پیچیده است

ایرنا سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان کشور یک کلاف پیچیده است تهران - ایرنا - تهران - ایرنا - پژوهشگر حوزه ارتباطات به تحقیقات انجام گرفته میزان سواد رسانه ای دانش آموزان برخی کشورها اشاره کرد و گفت: می‌توان گفت که در کشور ما بحث سواد رسانه‌ای برای... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۰