بندخاکی روستای «فورگ» درمیان با اعتبار یک میلیارد ریال در حال اجراست

ایرنا بندخاکی روستای «فورگ» درمیان با اعتبار یک میلیارد ریال در حال اجراست بیرجند - ایرنا - فرماندار درمیان گفت: بند خاکی روستای «فورگ» با اعتبار یک میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵