کهنسال‌ترین درخت بون‌سای جهان؛ بازمانده بمباران هیروشیما

باشگاه خبرنگاران کهنسال‌ترین درخت بون‌سای جهان؛ بازمانده بمباران هیروشیما کهنسال‌ترین درخت بونسای جهان که احتمال می‌رود در سال ۱۶۲۵ کاشته شده باشد، از سال ۱۹۷۶ در باغ ملی آمریکا نگهداری می‌شود. ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴