دیوان عدالت اداری خواستار برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی شد

باشگاه خبرنگاران دیوان عدالت اداری خواستار برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی شد دیوان عدالت اداری در نامه ای از وزارت ورزش خواسته طی یک هفته انتخابات فدراسیون تیراندازی را برگزار کند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱