یک مستندساز: در۱۶جنگ شرکت کرده ام

صراط نیوز یک مستندساز: در۱۶جنگ شرکت کرده ام تنها گروهی بودیم که در زمان سقوط بغداد در این شهر حضور داشتیم؛ آرشیوی که ما از این شهر و درگیری ها و بمباران آن داریم بسیار کامل و جامع است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷