سیاهنمایان عینک بدبینی از چشمان خود بردارند

ایرنا سیاهنمایان عینک بدبینی از چشمان خود بردارند قزوین-ایرنا- بخشدار دشتابی گفت: به عده ای که خدمات دولت را نادیده گرفته و با ذره بین دنبال نقاط ضعف می گردند توصیه می کنم عینک بدبینی را از چشم خود بردارند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴