زلزله بخش جناح بستک را لرزاند

باشگاه خبرنگاران زلزله بخش جناح بستک را لرزاند زلزله ای به بزرگی ۳ و سه دهم در مقیاس امواج درونی زمین بخش جناح شهرستان بستک را لرزاند . ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴