نشست زمین در بازار تهران/ تخریب چندین مغازه به علت حفر چاه غیرمجاز + فیلم

باشگاه خبرنگاران نشست زمین در بازار تهران/ تخریب چندین مغازه به علت حفر چاه غیرمجاز + فیلم حادثه فروکش کردن کف زمین موجب تخریب چندین مغازه در بازار سبزه میدان تهران شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴