اعلام شرایط متقاضیان اعزام به ایرلند

انتخاب اعلام شرایط متقاضیان اعزام به ایرلند نیروهای خارجی شاغل در آن می توانند پس از مراجعت به کشور خود و با توجه به دورههای آموزشی فراگرفته و اشتغال در کشور ایرلند ضمن انتقال تجربه خود به راحتی جذب بازار کار داخلی شوند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۱