همکاری های ایران و ویتنام در کشت فراسرزمینی برنج گسترش می یابد

ایرنا همکاری های ایران و ویتنام در کشت فراسرزمینی برنج گسترش می یابد تهران - ایرنا - مدیرکل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت: راه های گسترش همکاری های ایران و ویتنام در حوزه های کشت فراسرزمینی، تجارت محصولات کشاورزی و همکاری های علمی و فنی... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶