اعضای شورای شهر تهران ۵۳ تذکر به شهردار داده اند/ بیش از ۲۴۰۰ نامه را پاسخ داده‌ایم

باشگاه خبرنگاران اعضای شورای شهر تهران ۵۳ تذکر به شهردار داده اند/ بیش از ۲۴۰۰ نامه را پاسخ داده‌ایم معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۵۳ تذکر و ۲۵۵۵ نامه از اعضای شورای شهر به شهردار پایتخت رسیده گفت: ۴۸ تذکر و ۲۴۳۰ نامه را پاسخ داده‌ایم. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶