پیشگویی های نوستراداموس درباره سال ۲۰۱۷

روز پلاس پیشگویی های نوستراداموس درباره سال ۲۰۱۷ بسیاری از محققان معتقدند نوستراداموس آتش‌سوزی بزرگ لندن، انقلاب فرانسه، ظهور هیتلر، ترور جان اف کندی و حادثه ۱۱ سپتامبر را پیشگویی کرده بود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۴