البسکو پوشاک ایرانی، خاطره خوب کودکی

فردا نیوز البسکو پوشاک ایرانی، خاطره خوب کودکی سال‌هایی که گذشت و خاطره‌ای که از البسکو برایم مانده بود، عاملی شد که این سنت حسنه را حفظ کنم. یعنی کماکان نام این کالای وطنی را جزء اولین گزینه‌هایم داشته باشم و تقریباً در هر سفر مشهد، سری به... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۹