کنگره آمریکا در حال بررسی طرح های تحریمی جدید علیه ایران است

باشگاه خبرنگاران کنگره آمریکا در حال بررسی طرح های تحریمی جدید علیه ایران است اعضای کنگره آمریکا در حال بررسی سه طرح تحریمی دیگر علیه ایران هستند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲

کنگره آمریکا در حال بررسی طرح های تحریمی علیه ایران است

باشگاه خبرنگاران کنگره آمریکا در حال بررسی طرح های تحریمی علیه ایران است اعضای کنگره آمریکا در حال بررسی سه طرح تحریمی دیگر علیه ایران هستند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲