افزایش سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها در برنامه ششم

ایسنا افزایش سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها در برنامه ششم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها افزایش یابد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰