این اشتباهات را در شبکه‌های اجتماعی انجام ندهید

باشگاه خبرنگاران این اشتباهات را در شبکه‌های اجتماعی انجام ندهید شبکه های اجتماعی هرگز نباید برای آزار و اذیت دیگران مورد استفاده قرار گیرند؛ و ارسال نظرات شرورانه و تند و تیز نه فقط به خاطر مضر بودن، مسأله است، بلکه باعث بدنامی و بی اعتبار شدن شما نیز خواهد شد. ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۵