کشت دیم با اشغال ۵۰ درصد اراضی، تامین کننده ۵ درصد محصولات ایران

ایرنا کشت دیم با اشغال ۵۰ درصد اراضی، تامین کننده ۵ درصد محصولات ایران تهران-ایرنا-جدیدترین گزارش منتشره از پروژه استنفورد - ایران ۲۰۴۰ که به 'ارزیابی جامع توان اراضی ایران برای کشاورزی پایدار' پرداخته است نشان می دهد درحالیکه کشت دیم، ۵۰ درصد اراضی کشاورزی را به خود... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰