اعتراف سیف به عدم برقراری روابط کارگزاری در سالگرد برجام!

قدس آنلاین اعتراف سیف به عدم برقراری روابط کارگزاری در سالگرد برجام! رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنان جالبی را به زبان آورد که در نوع خود تامل برانگیز است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴