فکرش را می‌کردید سال ۲۰۱۶ این اتفاقات بیفتد؟!

باشگاه خبرنگاران فکرش را می‌کردید سال ۲۰۱۶ این اتفاقات بیفتد؟! سال ۲۰۱۶ مملو از اتفاقات غیرمنتظره بود؛ هم از نظر تحولات سیاسی، هم در دنیای هنر و ورزش. اتفاقاتی که شاید کمتر کسی انتظار آن را داشت. ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۱