۴۰۰ مرکز آموزشی شهر تهران به شبکه علمی متصل می شوند

میزان آنلاین ۴۰۰ مرکز آموزشی شهر تهران به شبکه علمی متصل می شوند وزیر علوم از اتصال ۴۰۰ مرکز آموزش عالی شهر تهران به شبکه علمی کشور تا اردیبهشت ماه ۹۶ خبر داد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵