حکایت امضای عالمی که معادل دو امضا بود

میزان آنلاین حکایت امضای عالمی که معادل دو امضا بود آیت الله انصاری شیرازی نه تنها کفش‌های شاگردانش را جفت می‌کرد و درس اخلاق عملی می‌داد، بلکه حتی از نگاه کردن به چهره طلاب و شاگردان هم اجتناب می‌ورزید. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۴