جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی

باشگاه خبرنگاران جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام جزئیات آزمون های ملی و ارزشیابی دانش آموختگان در رشته های دندانپزشکی و داروسازی گفت: سه آزمون به طور همزمان روز پنجشنبه ۱۶ دی برگزار می شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۰