پرونده آرش صادقی و همسرش در دیوان عالی کشور/گلرخ ایرایی به مرخصی آمد

ایرنا پرونده آرش صادقی و همسرش در دیوان عالی کشور/گلرخ ایرایی به مرخصی آمد تهران - ایرنا - وکیل مدافع آرش صادقی فعال سیاسی با بیان اینکه پرونده موکلم و همسرش برای أعاده دادرسی در دیوان عالی کشور قرار دارد، گفت : همسر آقای صادقی با گذاشتن وثیقه امروز به مرخصی آمد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۵