ابلاغ حکم بازنشستگی پس از ۲۰ سال 

ساعت۲۴-صلاح الدین بهزادی سام در پیام تلگرامی خود به جامعه پرستاران ایران خبر داد دیوان عدالت با تایید بازنشستگی کادر پرستاران با ۲۰ سال کار مستمر موافقت وآن را برای اجرا ابلاغ کرد.