نحوه همکاری و میزان پیشرفت قراردادهای خودرویی

عصر خودرو- در جلسه مشترک رئیس هئیت عامل ایدرو در دیدار با عضو هیات مدیره شرکت پژو سیتروئن ، در خصوص همکاری دوجانبه در صنعت خودرو تبادل نظر کردند .