در تماس تلفنی ظریف و همتای قطری چه گذشت؟

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر گام سازنده و مثبت همسایگان برای بهبود و ارتقاء روابط فی مابین همواره استقبال کرده و بدان ارج می نهد.