۱۷ هزار نفر در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی گلستان شرکت کردند

گرگان - ایرنا - مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی گلستان گفت که با برنامه ریزی انجام شده و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصان این حوزه بیش از ۱۷ هزار نفر در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در ۲ بخش مجازی و مکتوب شرکت کردند.