ادامه ازدحام رای دهندگان درمسجد النبی نارمک

تهران- ایرنا- مرکز رای گیری مسجد النبی نارمک با وجود نزدیک شدن به زمان پایان رای گیری، همچنان با ازدحام جمعیت روبرو است.