محور کرج – چالوس براثر سقوط بهمن مسدود شد

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز از مسدود شدن جاده چالوس به دلیل ریزش بهمن خبر داد.