کی روش خودش هم از نبود پرسپولیسی ها لطمه می بیند / وزیر ورزش باید وارد ماجرا شود

سرمربی تیم سیاه جامگان گفت: «نان در حاشیه است و از مربیان گرفته تا روزنامه ها همه به حاشیه می پردازند.»